Đăng ký thành viên
 
Họ và tên
Điện thoại liên lạc
Địa chỉ
Địa chỉ email
Ngày/tháng/năm sinh    
Nghề nghiệp
 
1.  Bạn đã từng sử dụng qua sản phẩm VICHY chưa?
Chưa (nếu bạn chưa sử dụng sản phẩm Vichy, mời bạn xem tiếp câu hỏi số 4)
 
2.  Bạn biết đến trang web VICHY Bi-WHITE REVEAL bằng cách nào?
Báo/Tạp chí
Bạn bè
Thông tin quảng cáo tại cửa hàng VICHY và nhà thuốc
Các trang web khác
Cách khác (vui lòng nêu rõ)
 
3.  Bạn sẽ mua sản phẩm dưỡng trắng da VICHY mới?

Không, tại sao ?
 
4.  Bạn đang dùng sản phẩm dưỡng da nào khác?
Vui lòng nêu rõ:
 
5.  Nhận thông tin về các chương trình khuyến mại và sản phẩm mới của VICHY
 
Tôi đã đọc và đồng ý với các điều khoản của VICHY
 
 
Với tư cách thành viên của trang web VICHY Bi-WHITE REVEAL, bạn phải hoàn toàn tuân thủ các điều khoản sau đây:

- Người đứng tên của tài khoản phải hoàn toàn chịu trách nhiệm tất cả các hoạt động của mình trên hệ thống này. VICHY không chấp nhận bất cứ thông tin nào đi ngược lại với thuần phong mĩ tục, pháp luật và văn hoá Việt Nam.

- Các thông tin cá nhân của bạn khi đăng ký là thành viên của VICHY đều được giữ kín, không phục vụ cho bất cứ hoạt động kinh doanh hay quảng cáo nào. Tuy nhiên chúng tôi sẽ buộc phải cung cấp những thông tin đó cho các cơ quan pháp luật nếu cần thiết.

- Những hành vi phá hoại, gây tổn hại tới tài nguyên của hệ thống nếu bị phát hiện sẽ bị truy tố và xử lý theo pháp luật hiện hành.